Projekt UE

 Łańcut, 11.01.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia publicznego z dnia 17.11.2016 r. (Zawiadomienie o wyborze wykonawcy)

 

Łańcut, 17.11.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ TEKTURNICY

Realizowanym w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

Zapytanie ofertowe  (20161117-zapytanie-ofertowe_tekturnica)

Wzór oferty (zalacznik-nr-1-wzor_oferty_tekturnica)


Łańcut, 17.11.2016r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ TEKTURNICY

Realizowanego w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

Pragniemy poinformować, że ze względu na konieczność zmiany terminów składania ofert, postępowanie ofertowe dotyczące dostawy tekturnicy z dn. 04.11.2016 zostało UNIEWAŻNIONE.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone nowe zamówienie na to samo zadanie. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy.


Łańcut, 07 listopada 2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa zamówienia: Budowa hali produkcyjnej – etap II

Realizowanym w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN
Przemysłowa 7
37-100 Łańcut
NIP: 8150000224

 

zapytanie-ofertowe-techgraf-etap-II

zalacznik-nr-1-do-zapytania-ofertowego-siwz

zalacznik-nr-2-do-zapytania-ofertowego-wzor-oferty

zalacznik-nr-3-do-zapytania-ofertowego-wykaz-osob


Łańcut, 04.11.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ TEKTURNICYANULOWANE

Realizowanym w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

Zapytanie ofertowe  (zapytanie-ofertowe_tekturnica)

Wzór oferty (zalacznik-nr-1-wzor_oferty_tekturnica)

Uwaga:

Pragniemy poinformować, że ze względu na konieczność zmiany terminów składania ofert, postępowanie ofertowe dotyczące dostawy tekturnicy z dn. 04.11.2016 zostało ANULOWANE


Łańcut, 24.05.2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ TEKTURNICY

Realizowanym w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

 

Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz).

Zapytanie ofertowe z załącznikami (pobierz)


Łańcut, 17.05.2016r.

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy przedmiotu zamówienia publicznego z dnia 21.04.2016r. (pobierz)


Łańcut, 29 kwietnia 2016r.

Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pojawiają się pytania od potencjalnych wykonawców. W związku z tym proszę o zapoznanie się z wyjaśnieniami, które są systematycznie umieszczane i uzupełniane na niniejszej stronie. Natomiast nowe pytania prosimy zadawać po zapoznaniu się z wyjaśnieniami.

Z poważaniem

Piotr Teichman


Łańcut, 21 kwietnia 2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

Realizowanym w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN
Podzwierzyniec 25
37-100 Łańcut
NIP: 8150000224

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z dokumentacją techniczną i przedmiarem:

Mariusz Rejman – tel. 607919817, e-mail: biuro@budmargeo.pl

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia (pobierz)

NOWE! – aktualizacja Pytania i odpowiedzi do zamówienia publicznego z dnia 21 kwietnia 2016 (wersja aktualna 4 maja 2016) – pobierz


Łańcut, 21 kwietnia 2016r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Realizowanego w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

W związku z nieścisłościami  w zamieszczonym przedmiarze robót budowlanych, zamówienie publiczne na roboty budowlane ogłoszone dn. 15 kwietnia 2016r. zostaje unieważnione. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone nowe zamówienie publiczne na to samo zadanie. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy.


Łańcut, 15 kwietnia 2016r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE – ANULOWANE

Realizowanym w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN
Podzwierzyniec 25
37-100 Łańcut
NIP: 8150000224

Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia (pobierz)


Łańcut, 15 kwietnia 2016r.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Realizowanego w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP

W związku z nieścisłościami rachunkowymi w zamieszczonym przedmiarze robót budowlanych, zamówienie publiczne na roboty budowlane ogłoszone dn. 8 kwietnia 2016r. zostaje unieważnione. Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostanie ogłoszone nowe zamówienie publiczne na to samo zadanie. Wszystkie zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE – ANULOWANE


 

Realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie wynalazku – innowacyjne opakowania do żywności Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.

Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Typ: 1 Rozwój MŚP


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN

Podzwierzyniec 25

37-100 Łańcut

NIP: 8150000224


Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia

(pobierz)